Hầu hết chị em đều có xu hướng bỏ bê, không quan tâm đến hàng lông mày. Họ không biết rằng điều này sẽ làm giảm đi vẻ thẩm mỹ. Lông mày đóng vai tṛ quan trọng trong việc định h́nh tổng thể khuôn...